Ο Σύλλογος Υποτρόφων Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2019 με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου του ΙΚΥ καθ. Φραγκίσκου Κολίση σε συνεργασία με μια εμπνευσμένη ομάδα από υποτρόφους του ΙΚΥ, οι οποίοι από κοινού, θέλησαν ο Σύλλογος αυτός να αποτελέσει πυρήνα ανάπτυξης προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και συνάμα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ως αντιστάθμισμα του οφέλους των υποτροφιών που έλαβαν για συνέχιση των σπουδών τους.

Διοικείται από ενδεκαμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών κάθε δυο χρόνια. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Σηµαντήρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Α’: Γκούντρα Μαργαρίτα
Αντιπρόεδρος Β’: Γκολογιάννης Παύλος
Ταµίας: Σαλέµ Λουίζα
Αναπληρωτής Ταµίας: Αποστολόπουλος Δηµήτριος
Γενικός Γραµµατέας: Αθανασοπούλου Χριστίνα
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας: Μελισσάρη Μαρία Θεοδώρα
Ειδικός Γραµµατέας: Κόπανος Βελισσάριος
Σύµβουλος: Κλουκίνας Δηµήτριος
Σύµβουλος: Λούκου Αννέζα
Σύµβουλος: Τόλιας Ευάγγελος