Ηλεκτρονική διεύθυνση Συλλόγου

secretariatikyscholars@gmail.com

Ηλεκτρονική διεύθυνση δημοσίων σχέσεων και πληροφοριών

infoikyscholars@gmail.com